હિન્દુવાદી નેતાઓને મારવાના કાવતરાનો મામલો: પાકિસ્તાની ડોગર સાથે કનેક્શન આવ્યું બહાર

પાકિસ્તાન સાથે કનેક્શન રાખી હિન્દુ નેતાઓને મારી નાખવાના કાવતરાના કેસમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કામરેજના કઠોર ગામમાં રહેતા મૌલાનની ધરપકડ…

Continue reading