પૃથ્વી પર 50 વર્ષમાં સૌથી મોટું સોલાર સ્ટોર્મ, ISROના આદિત્ય- L1એ કેપ્ચર કર્યા ભયાનક દૃશ્યો

ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO)એ તાજેતરની સૌર વિસ્ફોટની ઘટનાને અવકાશમાં ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળે કેપ્ચર કરી છે.  સૂર્યે અત્યાર સુધીની સૌથી…

Continue reading
Sunītā viliyamsanī trījī antarikṣa yātrā ṭaḷī, jāṇō śuṁ chē kāraṇa? Bhāratīyanī sunītā viliyamsanī trījī antarikṣa yātrā hāla ṭaḷī ga'ī chē. Jōkē atyāra sudhī ē spaṣṭa nathī kē lōnciṅganī navī tārīkha ka'ī haśē. Khabara āvī rahī chē kē ṭēknīkala kharābīnā kāraṇē ā nirṇaya lēvāmāṁ āvyō chē. Tē bō'īṅga sṭāralā'īnara dvārā antarikṣamāṁ javānī taiyārī karī rahī hatī. Khāsa vāta ē chē kē ā miśana saphaḷa thavuṁ ēlana maskara māṭē paṇa khāsa chē. 58 Varṣanī ummaramāṁ viliyamsa maṅgaḷavārē pāyalēṭa tarīkē trījī vakhata antarikṣanī uḍāna bharavā māṭē taiyāra hatī. Tē bō'īṅganā sṭāralā'īnara antarikṣa yānathī uḍāna bharavā ja'ī rahī hatī. Jēnē phlōriḍāmāṁ kēpa kēnavēralanā āntararāṣṭrīya antarikṣa sṭēśanathī chōḍavāmāṁ āvavānuṁ hatuṁ. Sṭāralā'īnara viliyamsa anē buca vilamōranē āntararāṣṭrīya antarikṣa kēndra la'īnē jaśē jē saṅkaṭagrasta bō'īṅga kāryakrama māṭē ēka mahatvapūrṇa anē khūba ja pratīkṣita saphaḷatā tha'ī śakē chē. Antarikṣa yāna sōmavārē sthānīka samayānusāra rātrē 10.34 Vāgyē ravānā thavānuṁ hatuṁ. Antarikṣa yānanā vikāsamāṁ ghaṇā avarōdhōnā kāraṇē ā abhiyānamāṁ ghaṇā varṣōnuṁ mōḍu thayuṁ. Jō ā saphaḷatā maḷī jāya tō ēlana maskanī spēsa'ēksanī sāthē bījī khānagī kampanī banī jaśē jē cālaka daḷanē āntararāṣṭrīya antarikṣa kēndra sudhī la'ī javā anē parata lāvavāmāṁ sakṣama haśē. Amērikī antarikṣa ējansī nāsānā praśāsaka bila nēlsanē 22 mārcē ēka ēka prēsakōnpharansamāṁ sṭāralā'īnaranā āgāmī abhiyāna viśē kahyuṁ hatuṁ, "ītihāsa racāvavā ja'ī rahyō chē. Amē antarikṣa anvēṣaṇanā svarṇa yugamāṁ chī'ē." Bē vakhata karī cukyā chē antarīkṣa yātrā sunītā viliyamsa 59 varṣanī sunītā viliyamsa atyāra sudhī bē vakhata antarikṣanī yātrā karī cukī chē. Ā pahēlā tē 2006 anē 2012māṁ antarikṣa ja'ī cukī chē. Nāsā anusāra tēmaṇē antarikṣamāṁ kula 322 divasa pasāra karyā chē. Show more 1,547 / 5,000 Translation results Translation result Sunita Williams's third space journey was avoided, know what is the reason?

સુનીતા વિલિયમ્સની ત્રીજી અંતરિક્ષ યાત્રા ટળી, જાણો શું છે કારણ?

ભારતીયની સુનીતા વિલિયમ્સની ત્રીજી અંતરિક્ષ યાત્રા હાલ ટળી ગઈ છે. જોકે અત્યાર સુધી એ સ્પષ્ટ નથી કે લોન્ચિંગની નવી તારીખ…

Continue reading

ઇસરોએ કર્યો મોટો ખુલાસો, જાણો ચંદ્ર પર શું મળ્યું?

ઇસરોની એક રિપોર્ટ મુજબ ચંદ્ર પર હાલમાં બરફ હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ તાજેતરમાં ઇસરો દ્વારા નવો…

Continue reading