કોરોના વારંવાર “FLiRT” કરી રહ્યો છે, નવા વેરિઅન્ટે વધારી લોકોની ચિંતા

કોરોનાવાયરસ રોગચાળાને ચાર વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે પરંતુ તે સમાપ્ત થઈ રહ્યો નથી. કોરોનાના નવા કેસ ભલે ઓછા…

Continue reading