ધોરણ 10ના પરિણામમાં સુરતના વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી : દીકરીઓએ પણ આકાશ આંબ્યુ

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ ધો. 10નું પરિણામ જાહેર થયું છે. આખા ગુજરાતનું 82.56 ટકા પરિણામ જાહેર થયું છે, જે અત્યારસુધીના 30…

Continue reading