નર્મદામાં પોઇચા ગામ નજીક સુરતના એક જ પરિવારના 8 ડૂબ્યા : 1 નો બચાવ

નર્મદા જિલ્લાના પોઇચા ગામ નજીક નર્મદા નદીમાં સુરતના એક પરિવારના આઠ સભ્યો ડૂબી ગયા. પરિવાર સ્વામિનારાયણ મંદિર અને અન્ય ધાર્મિક…

Continue reading