“કોંગ્રેસે પહેલા મારી સાથે ગદ્દારી કરી…” 22 દિવસથી ગુમ નિલેશ કુંભાણી આવ્યા મીડિયા સામે

સુરત લોકસભા ચૂંટણીમાં હાઈ વૉલ્ટેજ ડ્રામા સર્જનાર છેલ્લા 22 દિવસથી ગુમ કોંગ્રેસના પૂર્વ ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણી હવે મીડિયા સમક્ષ હાજર…

Continue reading