ચારધામ યાત્રા જતા પહેલા વિચારજો, ફસાયા આટલા ગુજરાતીઓ!

ભારતમાં સૌથી પવિત્ર મનાતી એવી ચારધામ યાત્રા શરૂ થઇ ગઇ છે. મહિનાઓ બાદ યાત્રા શરૂ થતા ભારે માત્રામાં ભક્તોની ભીડ…

Continue reading