શા માટે અક્ષય તૃતીયાનો દિવસ આટલો શુભ માનવામાં આવે છે? શું ખરીદવું જોઇએ આ દિવસે?

વૈશાખ શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિને અક્ષય તૃતીયા કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને પોતાના ઉચ્ચ રાશિઓમાં સ્થિત…

Continue reading