એક સાથે 70થી વધુ ફ્લાઈટો રદ, યાત્રીઓ અટવાયા! જાણો શું છે કારણ?

એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની 70થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય અને ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટ રદ કરવામાં આવી છે. અચાનક આવું મોટું પગલું ભરવામાં આવતા મુસાફરોને…

Continue reading