‘હવે વધુ ભક્તો મોકલવા જોખમી છે, યાત્રા મોકૂફ રાખો’, યમુનોત્રી ધામ ખુલતાની સાથે જ ઉમટી ભીડ, પોલીસને અપીલ કરવી પડી

બદ્રીનાથ ધામના દરવાજા ખુલતાની સાથે જ ઉત્તરાખંડના ચારેય ધામ કેદારનાથ, યમુનોત્રી અને ગંગોત્રીની યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલા જ…

Continue reading