ભારતીય નેવીના ખાસ અભિયાનો માટે દેશની પ્રથમ મિડજેટ સબમરીન તૈયાર, જાણો કેવી રીતે કામ કરશે?

ભારતીય નૌકાદળે ખાસ અભિયાન કામગીરી માટે તેના મરીન કમાન્ડો (MARCOS) ની ક્ષમતાઓને આધુનિક અને મજબૂત કરવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે સ્વદેશી ભારતની…

Continue reading