અખાત્રીજ પર ઓફરોનો વરસાદ! સોનાના દાગીનાનું બુકિંગ વધતા 15 દિવસમાં સુરતના જ્વેલર્સોએ 1 લાખ સોનાના દાગીના તૈયાર કર્યા

આજે દેશભરમાં અક્ષય તૃતીયાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે આ દિવસ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. કહેવાય…

Continue reading