હવે તો હદ કરી : NOC હોવા છતાં ફાયર વિભાગ દ્વારા સીલ નહિં ખોલાતા વેપારીઓમાં વધી રહ્યો છે રોષ

શહેરના અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલ કોમ્પલેક્ષમાં ફાયર એનઓસી હોવા છતાં ફાયર વિભાગ દ્વારા સીલિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે આજે…

Continue reading