હવે દુબઈ જવું અને રહેવું સરળ બનશે, UAE અને ભારત વચ્ચે ટૂંક સમયમાં આ મોટો કરાર થવા જઈ રહ્યો છે

દુબઈ જઈને નોકરી કરીને ત્યાં સ્થાયી થવા ઈચ્છતા ભારતીયો માટે સારા સમાચાર છે. હવે યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (UAE) માં મુલાકાત…

Continue reading