જિંદગીથી કંટાળી ગયા હોય તો આ ફોટા જોઈ લો… ખડખડાટ હસી લોટપોટ થઈ જશો

ડિઝાઇનર્સની દુનિયા ખુલ્લા મનની છે. પરંતુ કેટલીકવાર કેટલાક ડિઝાઈનરો ડિઝાઈનના નામે એવો હંગામો મચાવે છે કે દુનિયાના લોકો મૂંઝાઈ જાય છે કે હસવું જોઈએ કે રડવું જોઈએ.

(1)

surties

(2)

surties

(3)

surties

(4)

surties

(5)

surties