લદાખમાં ટી-72 ટેન્કના અભ્યાસ દરમ્યાન દુર્ઘટના : પાંચ જેટલા જવાનો શહીદ થયા હોવાની સંભાવના

લદ્દાખના દોલત બેગ ઓલ્ડીથી એક મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. અહીં એક નદીમાં T-72 ટેન્ક ડૂબી ગઈ છે. આમાં સેનાના…

Continue reading