લેડી કોન્સ્ટેબલની હાઇફાઈ લાઈફ, હેલિકોપ્ટર અને મોંઘી ગાડીઓ જોઈ પોલીસ પણ થઈ હેરાન !

ગુજરાત સીઆઈડી (ક્રાઈમ)ના હેડ કોન્સ્ટેબલ નીતા ચૌધરીને ગેરકાયદેસર દારૂના દાણચોર સાથે પીછો કરી રહેલા પોલીસ અધિકારીઓ પર કથિત રીતે ભાગવાનો…

Continue reading