The people of the country devoured 600 crore packets of Maggi noodles in one year! Know complete details

દેશના લોકો એક વર્ષમાં 600 કરોડ પેકેટ મેગી નૂડલ્સ ઝાપટી ગયાં! જાણો સંપૂર્ણ વિગત

ભારત નેસ્લેની મેગી માટે સૌથી મોટા બજાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. મેગીના લોકપ્રિય ઇન્સ્ટિટન્ટ નૂડલ્સેે ૨૦૨૩-૨૪ના નાણાકીય વર્ષમાં છ અબજ…

Continue reading