પગમાં કાયમી દુઃખાવો રહે છે ? તો આ બીમારીના લક્ષણ હોય શકે છે

ખાવાની ખોટી આદતો અને બગડેલી જીવનશૈલીના કારણે લોકો વધતા કોલેસ્ટ્રોલની સમસ્યાનો શિકાર બની રહ્યા છે. કોલેસ્ટ્રોલ વધવાથી હાર્ટને નુકસાન થાય…

Continue reading