જો તમે આવી રીતે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હોવ, તો હવેથી રાખજો ધ્યાન !

ભારતીય રેલ્વેનું નેટવર્ક વિશ્વમાં ચોથું સૌથી મોટું નેટવર્ક છે. ભારતીય રેલ્વે દ્વારા દરરોજ અઢી લાખથી વધુ મુસાફરો મુસાફરી કરે છે….

Continue reading