તાલિબાનનો ઇરણને વાયદો : ઇઝરાયેલ સામેના યુદ્ધમાં હમાસ અને હિઝબુલ્લાહને મદદ કરવા તૈયાર

ઈઝરાયેલ અને પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી સંગઠન હમાસ વચ્ચે 7 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલું યુદ્ધ હજુ પણ ચાલુ છે. ઈરાને હવે હમાસ દ્વારા…

Continue reading