ઇઝરાયલની 42 હજાર મહિલાઓએ બંદૂક માટે અરજી કરી, જાણો શું છે કારણ ?

ઈઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયાને આઠ મહિના થઈ ગયા છે. ગયા વર્ષે 7 ઓક્ટોબરે ઇઝરાયેલ પર હમાસના આતંકવાદીઓના…

Continue reading