કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટીલે કંઇક આવી રીતે કરી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિનની ઉજવણી, જુઓ ફોટો

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 10 વર્ષનો ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ પહોંચી ગયો છે. 2014 માં પીએમ મોદીએ યુએનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો…

Continue reading