ગુજરાતી મૂળની આ મહિલાએ રચ્યો ઇતિહાસ, બ્રિટનની સંસદમાં કંઇક આવું કર્યું, જુઓ વીડિયો

યુકેની ચૂંટણીમાં ઋષિ સુનકને સત્તા પરથી હટાવીને કીર સ્ટારમર નવા વડાપ્રધાન બન્યા છે. તેમણે લેબર પાર્ટીનો 14 વર્ષનો વનવાસ સમાપ્ત…

Continue reading