Surties : ઉધનાથી ઉપડનારી ટ્રેનોને ચલથાણ સુધી નહીં જોવી પડે રાહ, સાત જ મિનિટમાં બીજી ટ્રેન ઉપડી શકશે

 

નિયોલ રેલ્વે સ્ટેશન પર ત્રીજી અને ચોથી લાઇન શરૂ થતાં ઉધના અને ચલથાણ વચ્ચેનો બ્લોક ટૂંકો થઇ ગયો છે. તેનો સીધો ફાયદો ટ્રેનોને મળશે. હવે જો ઉધનાથી કોઈ ટ્રેન નીકળી હોય તો બીજી ટ્રેનને ચલથાણ પહોંચવા માટે આગલી ટ્રેનની રાહ જોવી પડશે નહીં. પહેલી ટ્રેન નિયોલ સ્ટેશને પહોંચતાની સાથે જ બીજી ટ્રેન પણ ઉધના સ્ટેશનથી આગળ વધી શકશે.

આ પહેલા ટ્રેનને ઉધના સ્ટેશનથી ચલથાણ જવું પડતું હતું.. ઉધનાથી ચલથાણનું અંતર 11 કિમી છે. તેનાથી ઉધનાથી ચલથાણ વચ્ચેનો બ્લોક વચ્ચેનું અંતર ખુબ મોટું હતું, પરંતુ હવે નિયોલ સ્ટેશન પર આ બે સ્ટેશન વચ્ચેનો બ્લોક વિભાગ અડધો કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેથી ઉધનાથી ઉપડતી ટ્રેન માટે ઉધના સ્ટેશન માસ્ટર હવે નિયોલ ખાતે જ સંકલન કરી શકે છે.

આ સાથે, તમારે સ્ટેશન પર પહોંચવા માટે ટ્રેનની રાહ જોવી પડશે નહીં. ઉધનાથી ઉપડનારી ટ્રેન માત્ર 7 મિનિટમાં નિયોલ પહોંચી જશે. નિયોલ ક્રોસ થતાંની સાથે જ ઉધનાથી બીજી ટ્રેન પણ રવાના કરી શકાશે.

સુરત સ્ટેશનના ડાયરેક્ટર દિનેશ વર્માએ જણાવ્યું કે હવે ઉધના-ચલથાણ વચ્ચેના નિયોલ સ્ટેશનને કારણે બ્લોક સેક્શનનો વિસ્તાર ઓછો થયો છે. આ સાથે હવે ઉધનાથી ટ્રેન ઉપડ્યા બાદ ચલથાણ પહોંચવા માટે બીજી ટ્રેનની રાહ જોવાની જરૂર નહીં રહે અને 7 મિનિટના અંતરે બીજી ટ્રેન પણ રવાના કરી શકાશે.