ભાગવત ગીતાને અનુસરનાર જીવનમાં ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી : આ ઉપદેશ પર એક નજર

One who follows Bhagwat Gita never fails in life
One who follows Bhagwat Gita never fails in life

શ્રીમદ ભાગવત ગીતાએ હિન્દુઓનો પવિત્ર ગ્રંથ છે. તેમાં જીવનનો સમગ્ર સાર સમજાવવામાં આવ્યો છે. ગીતા મહાભારતના યુદ્ધ દરમિયાન ભગવાન કૃષ્ણના અર્જુનને આપેલા ઉપદેશોનું વર્ણન કરે છે . ગીતામાં આપેલ ઉપદેશો આજે પણ એટલા જ સુસંગત છે અને માણસને જીવન જીવવાનો સાચો માર્ગ બતાવે છે. આ પુસ્તકમાં ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા અર્જુનને આપવામાં આવેલા ઉપદેશોની સંપૂર્ણ શ્રેણી છે. જીવનનો અર્થ ગીતામાં ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે. ગીતાને અનુસરનાર વ્યક્તિ જીવનમાં ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણએ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિની ઓળખ વર્ણવી છે.

ગીતાનો ઉપદેશ

  • શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે કે સમય ક્યારેય એકસરખો નથી હોતો. તે હંમેશા બદલાતી રહે છે તેથી આપણે ક્યારેય એક પરિસ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ નહીં. જેઓ કારણ વગર બીજાને રડાવે છે, તેમને પણ પાછળથી રડવું પડે છે. જેઓ બીજાને દુઃખ પહોંચાડે છે તેઓ પણ પછીના જીવનમાં પીડાય છે.
  • ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણએ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિની ઓળખ વર્ણવી છે. ગીતા અનુસાર, સૌથી વધુ સમજદાર અને સ્થિર મનનો વ્યક્તિ તે છે જે સફળતા પછી અભિમાન નથી કરતો અને નિષ્ફળતા પછી દુઃખમાં ડૂબતો નથી.
  • શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડરપોક અને નબળા લોકો જ બધું ભાગ્ય પર છોડી દે છે. બીજી બાજુ, જેઓ મજબૂત અને આત્મનિર્ભર છે તેઓ ક્યારેય નસીબ કે નસીબ પર આધાર રાખતા નથી.
  • ગીતોના શબ્દો મુજબ, વ્યક્તિએ માત્ર દેખાડો માટે ક્યારેય સારું ન હોવું જોઈએ કારણ કે ભગવાનથી કંઈ છુપાયેલું નથી. તે તમને બહારથી જ નહીં, અંદરથી પણ જાણે છે. તેથી કોઈપણ ફેરફાર ફક્ત તમારા માટે જ હોવો જોઈએ.
  • શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તમે સુખી છો કે દુખી, ​​બંને તમારા વિચારો પર નિર્ભર છે. જો તમે ખુશ રહેવા માંગતા હો, તો તમે હંમેશા ખુશ રહેશો, પરંતુ જો તમે નકારાત્મક વિચારોનું પુનરાવર્તન કરો છો, તો તમે નાખુશ થઈ જશો. વિચાર દરેક માણસનો દુશ્મન અને મિત્ર છે.
  • શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કોઈની સાથે ચાલવાથી સુખ કે ધ્યેય નથી મળતું. એટલા માટે વ્યક્તિએ હંમેશા પોતાના કર્મમાં વિશ્વાસ રાખીને એકલા ચાલવું જોઈએ.
  • ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણએ કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાનયોગને કલ્યાણના મુખ્ય સાધન ગણ્યા છે. જીવનનું ધ્યેય કર્મના પ્રવાહથી વિખૂટા પડવું છે અને આ ધ્યેય ઉપર જણાવેલ ત્રણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.