ટ્રેનમાં વગર ટિકિટે મુસાફરી કરનારા મુસાફરો પાસેથી 36.75 કરોડનો દંડ વસુલાયો

36.75 crore fine was collected from the passengers traveling without ticket in the train
36.75 crore fine was collected from the passengers traveling without ticket in the train

ઉનાળાના વેકેશન દરમિયાન પશ્ચિમ રેલ્વેમાં મેલ-એક્સપ્રેસ, પેસેન્જર, હોલીડે સ્પેશિયલ ટ્રેનો તેમજ મુંબઈ ઉપનગરીય લોકલ ટ્રેનોમાં ટિકિટ વિનાના, અનિયમિત મુસાફરો પાસેથી દંડ વસૂલવાની એક ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી હતી. એપ્રિલ અને મે મહિનામાં આયોજિત સઘન ટિકિટ ચેકિંગ અભિયાનમાં 5.18 લાખ મુસાફરો પાસેથી 36.75 કરોડ રૂપિયાની રકમ વસૂલ કરવામાં આવી છે. તેમાં મુંબઈ ઉપનગરીય વિભાગના રૂ. 9.75 કરોડનો પણ સમાવેશ થાય છે.

પશ્ચિમ રેલવેના વરિષ્ઠ વ્યાપારી અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ઘણી ટિકિટ ચેકિંગ ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં મે મહિનામાં 2.72 લાખ ટિકિટ વગરના, અનિયમિત મુસાફરોને શોધીને 19.99.76 કરોડ રૂપિયાની રકમ વસૂલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં મે મહિનામાં અનબુક કરેલા સામાનનો કેસ પણ સામેલ હતો.

વધુમાં, મે મહિનામાં જ, પશ્ચિમ રેલવેએ મુંબઈ ઉપનગરીય વિભાગ પર 79,500 કેસ શોધી કાઢ્યા છે અને 5.04 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલ્યો છે. મે મહિનામાં એસી લોકલ ટ્રેનોમાં અનધિકૃત પ્રવેશને રોકવા માટે નિયમિત સરપ્રાઈઝ ટિકિટ ચેકિંગ ડ્રાઈવમાં 12,800થી વધુ અનધિકૃત મુસાફરોને દંડ અને રૂ.42.80 લાખ દંડ તરીકે વસૂલવામાં આવે છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં 203.12 ટકા વધુ છે.

નોંધનીય છે કે, એપ્રિલમાં 2.46 લાખ ટિકિટ વિનાના, અનિયમિત મુસાફરો, જેમાં બુક ન કરાવેલા સામાનના કિસ્સાઓ પણ સામેલ છે, તે શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા અને 16.76 કરોડ રૂપિયાની રકમ વસૂલવામાં આવી હતી. વધુમાં, એપ્રિલ મહિનામાં જ, પશ્ચિમ રેલવેએ મુંબઈ ઉપનગરીય વિભાગ પર 83,522 કેસ શોધીને 4.71 કરોડનો દંડ વસૂલ કર્યો હતો. જ્યારે એપ્રિલમાં એસી લોકલ ટ્રેનોમાં 6300 થી વધુ અનધિકૃત મુસાફરોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને 21.34 લાખ રૂપિયા દંડ તરીકે વસૂલવામાં આવ્યા હતા.