Chant these Mantras on Shivratri for Auspicious Life

मेष :ॐ सोमेस्वराय नमः
वृषभ: ॐ मल्लीकॉजूनाय नमः
मिथुनःॐ महाकालेस्वराय नमः
कर्कः ॐ ॐकारेस्वराय नमः
सिंहः ॐ वैजनाथाय नमः
कन्याः ॐ भिमाशंकराय नमः
तुलाः ॐ रामेस्वराय नमः
वृष्चिकःॐ नागेस्वराय नमः
धनुंः ॐ विस्वेस्वराय नमः
मकरः ॐ त्रंबकेस्वराय नमः
कुंभः ॐ केदारेस्वराय नमः
मीनः धृष्मेस्वराय नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *